xxxx   ACTUALITEIT
     
 

ERFGOEDDAG
REUZE REUZENDOOP
ZONDAG 24 APRIL 2016 OM 14 U.

reuzen eisden

Mie Merken en Kris van Ties de Porion, de 2 Eisdense reuzen worden op het Kerkplein van de St.-Barbarakerk te Eisden volgens de geldende tradities en gebruiken gedoopt.
Voor deze gelegenheid zullen ook de 2 Kotemse reuzen én de 2 reuzen uit Mechelen-aan-de-Maas aanwezig zijn want zij worden de officiële meters en peters van onze Mie en Kris.

24 april 2016 - 14 u.: Erfgoeddag - thema Rituelen
Kerkplein Eisden-Tuinwijk
(bij regen: overdekte speelplaats van de school De Griffel)

andere aktiviteiten op deze erfgoeddag
Van 14 tot 18 u.:
Bezoek Kerktoren van de St.-Barbarakerk
Van 10 tot 18 u.: Tentoonstelling rond kerkelijke feesten en rituelen gekoppeld aan de gebruiken van de ingeweken inwoners
Hiervoor kan je op volgende 3 lokaties terecht:
- Museum van de mijnwerkerswoning Eisden-Tuinwijk
- Sint-Barbarakerk Eisden-Tuinwijk
- Sint-Willibrorduskerk Eisden-Dorp

     
 

NIEUW LEVEN VOOR EISDENSE REUZEN:

MIE MERKEN EN KRIS VAN TIES DE PORION

kinderen op bezoek in kunstenaarsatelier van roosje enn pollie

In het kader van het Reuzenproject bezochten de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Basisschool 'De Griffel' te Eisden het kunstenaarsatelier van Roosje Chini en Pollie Gregoor, die volop aan de slag zijn om met respect voor de traditie de Eisdense reuzen uit de jaren vijftig nieuw leven in te blazen.

Aan de hand van de maquettes en de in opbouw zijnde hoofden van de 2 reuzen onstond er een geanimeerd gesprek:
- over Eisden-Dorp, Eisden-Cité en de mijn,
- over Mie Merken en Kris van Ties de Porion, ...
- over kippengaas, papier-maché, polyester, ...
- over hun reuzenproject op school, hun reuzenlied, hun schoolfeest.

26 april 2015: Erfgoeddag
De 2 Eisdense reuzen, Mie Merken en Kris van Ties de porion, worden door Stichting Erfgoed Eisden officiëel aan het publiek voorgesteld.

     
 

SCHENKING ST.-BARBARAVAANDEL

Schenking St.-Barbaravlag

 

Het Museum van de Mijnwerkerswoning werd het decor van een kleine maar bijzondere plechtigheid.  De Sloveense Sint-Barbaravereniging schonk haar eerste vaandel aan de Stichting Erfgoed Eisden. Voorzitter Joze Oblonsek overhandigde namens zijn vereniging dit oude vaandel aan de Stichting. Op dit 85-jaar oude vaandel werd destijds een klassiek Sint-Barbaratafereel, met de beschermvrouw en een gekwetste mijnwerker in kunstig borduurwerk, aangebracht. "De Sint-Barbaravereniging werd in feite in 1925 opgericht en vier jaar later als officiële vereniging ook erkend. Dit vaandel draagt het jaartal 1931, het jaar dat het door de Sloveens aalmoezenier gewijd werd. "Onze vereniging heeft nu een nieuw vaandel en ons bestuur oordeelde dat het bij de Stichting Erfgoed Eisden goed bewaard zou worden." Stichtingsvoorzitter Jan Kohlbacher beloofde dat dit vaandel tijdens de grote Sint-Barbaratentoonstelling, die op zondag 26 april, de Erfgoeddag, in de Eisdense Sint-Barbarakerk plaatsvindt, een bijzondere plaats zal krijgen. 

Op de foto:
Voorzitter Joze Oblonsek met de de vertegenwoordigers van de Stichting Erfgoed Eisden:
voorzitter Jan Kohlbacher, secretaris Pierre Meulemans, penningmeester Jackie Martens, bestuurslid Miep Buckinx en medewerkster Angelina Chini

     
 

JAN KOHLBACHER:
EREBURGER VAN MAASMECHELEN

jan kohlbacher ereburger maasmechelen

Het bestuur van Stichting Erfgoed Eisden feliciteert voorzitter Jan Kohlbacher, die op 24 november 2014 in het gemeentehuis de titel van Ereburger ontving. Daarna werd hij in de schouwburg gehuldigd door de Cultuurraad.

De gemeenteraad verleende Jan deze titel op voorstel van de cultuurraad omdat hij al tientallen jaren werkt aan het bewaren van de plaatselijke geschiedenis van vooral de Cité. Als voorzitter van de Stichting Erfgoed Eisden groeide hij uit tot een alom gerespecteerde autoriteit. Dat bewijzen ook de eerdere erkenningen.

Zo ontving Jan:
-
in 1993 de Cultuurprijs van Maasmechelen
- in 2005 ontving hij van de TVL-kijkers de Pluim en
- in 2013 de Erepenning Jozef Weyns,
de hoogste heemkundige onderscheiding in Vlaanderen.

Welgemeende felicitaties, Jan en dank voor zoveel inzet.

     
 

NIEUWE PUBLICATIE

nieuwe publicatie - maasmechelse dorpen tijdens wo 1

MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WO I
Het dagelijks leven

De heemkundige kringen 't Oude Grimbiaca, Vochte en Stichting Erfgoed Eisden stellen de gezamelijke publicatie 'MAASMECHELSE DORPEN TIJDENS WOI - Het dagelijks leven" voor. Een boek over Wereldoorlog I in Opgrimbie, Vucht en Eisden.

Tientallen verhalen, getuigenissen en feiten schetsen een knap beeld van het dagdagelijkse leven onder de Duitse bezetter.

De voorstelling van het boek vindt plaats op vrijdag 26 september 2014 om 19.00 uur in het Cultuurcentrum, Koninginnelaan 42 - Maasmechelen.

Alle leden van 't Oude Grimbiaca, Vochte en Stichting Erfgoed Eisden ontvangen een GRATIS exemplaar. Voor andere geïnteresseerden wordt het boek aangeboden aan 12 Euro per persoon, verzendingskosten inbegrepen.

De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de financiële en logistieke steun van Efgoedcel Mijn-Erfgoed en het gemeentebestuur van Maasmechelen.

erfgoedcel mijn-erfgoed mijn-erfgoed logo maasmechelen

     
  TENTOONSTELLING: HET RUSSISCH KAMP

PAROCHIEFEEST EISDEN
op 24 augustus 2014
in zaaltje van het voormalig zwembad

van 14.00 tot 20.00 uur

HET RUSSISCH KAMP WEER IN BEELD

Op het industrieterrein van Lanklaar lagen ooit de krijgsgevangenenkampen van de Eisdense koolmijn. Een plaats die in de volksmond beter gekend bleef als het “Russisch Kamp”.

 

russisch kamp

russisch kamp

 De Stichting Erfgoed Eisden en het Museum van de Mijnwerkerswoning brengen met een tentoonstelling in het nieuwe zaaltje van basisschool 'De Griffel' (het voormalige zwembad van de school tegenover de Sint-Barbarakerk) het Russisch Kamp weer eens terug in de herinnering.
Met prachtige maquettes van de toestand in de periode 1945-1947 en met een maquette van een barak waarin de Russische krijgsgevangenen moesten verblijven, worden de herinneringen van de vele gezinnen die er ooit woonden zeker opgefrist. Beide schaalmodellen zijn ook nu de ontegensprekelijke blikvangers van de tentoonstelling. Met foto’s uit het Archief- en Documentatiecentrum van de Eisdense Stichting worden daarbij de drie verschillende gemeenschappen die er ooit moesten verblijven en wonen, ook voor de jongeren bezoekers weer heel concreet.
Na de Russische krijgsgevangenen van 1942 tot 1944 en de Duitse krijgsgevangenen van 1945 tot 1947, werden de barakken door de koolmijn omgevormd tot noodwoningen voor de migranten die vanaf 1946 naar België gehaald werden om de belangrijke steenkoolproductie op peil te houden. Voormalige Duitse krijgsgevangenen, Poolse, Oekraïense, Hongaarse, Estse, Litouwse, Letse en Russische vluchtelingen die men in de Duitse kampen geronseld had, zouden vanaf 1946 met de pas aangeworven Italiaanse arbeiders de 263 noodwoningen bevolken. In de twintig jaar dat “het Kamp” op deze wijze als een dorp leefde en beleefd werd, verbleven er duizenden mensen. Met een schooltje, een kapel, een kantine en de winkel van de familie Kessen bleef deze plaats tot op vandaag een begrip voor de voormalige bewoners en hun kinderen. Er werden huwelijken gesloten en kinderen geboren, er werd gefeest en getreurd. Al deze emoties hielden tot op vandaag de belevenissen en de verhalen levendig.

     
 

Zaterdag 15 maart :

Herdenking en eerbetoon aan slachtoffers mijnramp 30 jaar geleden

 

Zaterdag 8 maart is het exact 30 jaar geleden dat de laatste grote Eisdense mijnramp gebeurde. Zeven jonge mijnwerkers lieten toen het leven na een mijngasontploffing.

Om de ramp van 8 maart 1984 te herdenken, wordt op zaterdag 15 maart een huldebetoon georganiseerd. De initiatiefenemers zijn de Mijnwerkers-Brancardiers, Stichting Erfgoed Eisden en het buurtcomité Tuinwijk2020.

Om 14 uur is er een huldebetoon aan het monument De Putmannen op het kerkplein van de Eisdense Tuinwijk. Burgemeester Raf Terwingen en de Turkse ambassadeur in ons land zullen hierbij aanwezig zijn.

Na het huldebetoon wordt een tentoonstelling geopend over de mijnramp. De tentoonstelling in zaal Casino is gratis toegankelijk op zaterdag 15 en zondag 16 maart van 14 tot 18 uur

     
 

Regisseur Stijn Coninx terug in het Eisdense Mijnwerkershuis

stijn coninx intervieuw in museum erfgoed eisden

stijn coninx intervieuw in museum erfgoed eisden

Regisseur Stijn Coninx kwam deze week nog eens terug naar het Museum van de Mijnwerkerswoning in Eisden.  Het interieur van deze woning is immers één van de drie Eisdense locaties waar vele binnenopnames voor de film Marina gemaakt werden. Nu werd Stijn Coninx door journaliste Caroline Van den Heuvel geïnterviewd voor het Nederlandse nieuwsprogramma EenVandaag.  Zij gaf de voorkeur aan dit Eisdense decor en Stijn Coninx beaamde volmondig.  De genodigden konden de sfeer zelfs letterlijk proeven omdat de Vrienden van het Museum voor uniek Oostenrijks en Italiaans gebak zorgden.  In de uitzending tijdens EenVandaag is er eveneens een gesprek met zanger Rocco Granata, Stijn Coninx, regisseur van de film en Jefke Vliegen, een goede vriend van Rocco. Het geheel wordt uitgezonden als aanloop naar de film die nu ook in Nederland in roulatie gebracht wordt.

stijn coninx intervieuw in museum erfgoed eisden


     
 

MARINA FANS OP DE MATTEO-SOFA

marina fans in museum erfgoed eisden

Het Museum van de Mijnwerkerswoning in de oudste Eisdense Cité, dat met zijn oud interieur regisseur Stijn Coninx, toen hij op zoek was voor het passende decor, onmiddellijk voor zich kon winnen, is nu ook een geliefkoosde plaats voor de filmfans van “Marina”. In de mijnwerkerswoning, zijn tuin, de Dopheidestraat, het kerkplein en het kleine zaaltje onder de Casinofeestzaal waren de plaatsen waar de filmploeg drie weken opnames maakte, spelen zich immers de familiale taferelen af o.a. de discussies met de impresario, de aanhouding van Rocco e.d.

marina fans in museum erfgoed eisden

Reden genoeg voor de liefhebbers om na het zien van de film, of voor ze naar de bioscoop gaan, dit originele decor te bekijken en te beleven. Een herkenbare en bevoorrechte plaats blijkt dan de divan in de keuken te zijn voor het wandtapijt met de herten. In de film zitten Rocco en zijn moeder heel vaak op deze plaats. Bezoekers, zoals Stefano Guarragi en dochter Sandra lieten zich dan ook graag op deze plaats fotograferen.  Stefano liep in Waterschei school met Rocco Granate. De slaapkamer, waar Rocco en zijn vader een voetmatje op de vloer schilderen, is voor de bezoekers een andere favoriete plaats om zich te laten fotograferen.
Na hun bezoek laten enkele vrouwelijke fans van Matteo Simoni in het gastenboek volgende boodschap achter “Matteo ti amo”.

     
 

VRT reportage
50 jaar Turkse migratie

opname vrt ivm 50 jaar Turkse migratie

De VRT interviewt Muharrem Ciftci, één van de eerst aangekomen Turken in Eisden en Jan Kohlbacher, in 1963 zijn eerste leraar Nederlands.

opname vrt ivm met 50 jaar Turkse migratie

De TV-opnames werden gemaakt aan zijn eerste onderkomen in de Oude Burelen, aan de eerste woning voor zijn gezin in 1967, aan de eerste moskee waar hij de eerste voorganger was, aan de schachtbokken en aan het monument van de putmannen, in het museum met de eerste handboeken die destijds gebruikt werden...


vrt opnames in moskee te Eisden

     
 

Gouverneur Reynders in het
Museum van de Mijnwerkerswoning

Gouv. Reynders en Jan Kohlbacher

Op 20 januari j.l. bracht Gouverneur Herman Reynders een bezoek aan het Museum van de Mijnwerkerswoning in de Eisdense Tuinwijk. Jan Kohlbacher, voorzitter van de Stichting Erfgoed Eisden, stelde de vrijwilligers, die de Stichting, het museum en het archief en documentatiecentrum al meer dan dertig jaar beheren en uitbouwen, aan de Gouverneur voor. Burgemeester Raf Terwingen, pastoor Jan Braeken, volksvertegenwoordiger Meryame Kitir, OCMW-voorzitter Erik Verberne, schepen Erik Kortleven, bezochten met de Gouverneur het Museum van de Mijnwerkerswoning en ons archief- en documentatiecentrum. Gouverneur Reynders was verrast door het museum, waar hij vele dingen herkende uit het leven van zijn grootouders. Tevens toonde hij zich onder de indruk van de rijke beeld- en documentenarchieven, die de andere helft van de tweewoonst letterlijk tot onder de nok vullen. Als illustratie van de initiatieven van Tuinwijk 2020, die de citébevolking telkens weer in gezamenlijke activiteiten samen brengen, schonken de gastheren de Gouverneur de bekende fotoboeken en de recente publicatie van professor N. Nelissen die in zijn werken over de Europese architectuur, een bijzonder hoofdstuk wijdt aan de Eisdense Tuinwijk. 

Gouv. Reynders  aan het monument 'De putmannen' te Eisden gouv. Reynders op bezoek in Eisden

     
 

28 december 2013

30ste verjaardag
Stichting Erfgoed Eisden

 

bestuur erfgoed eisden 30jarig bestaan 2013

Het bestuur van de Stichting, enkele leden moesten verstek geven

Meer dan 5000 pagina's !
Het bestuur en de medewerkers van de Stichting Erfgoed Eisden en van het Museum van de Mijnwerkerswoning, sloten deze maand ook de 30ste jaargang van het tijdschrift Eisden af. Secretaris Pierre Meulemans kon de redactieleden van het tijdschrift verrassen met de mededeling dat zij met de publicatie van het driemaandelijkse tijdschrift en de themanummers, de kaap van de 5000 pagina’s overschreden. Welgeteld 5014 bladzijden, of over de 120 edities gespreid, meer dan 167 pagina’s per jaargang. Het paginavolume groeide steeds aan. “We startten destijds met 24 pagina’s per nummer en bereiken nu een gemiddelde van 48 pagina’s. Een verdubbeling, en dit terwijl de abonnementsprijs gedurende 30 jaar ongewijzigd behouden blijft.” Met rubrieken als de Mijnwerkersverhalen, de Kronieken van de Eerste en Tweede Wereldoorlogen, de familiegeschiedenissen, de Oude Rijksheerlijkheid Leut-Meeswijk-Eisden, de dialectbijdragen en de volkskundige artikels zoals de oude Eisdense bijnamen e.d. bereikt men een breed lezerspubliek rond het fantastische totaal van de bijna 800 abonnees. “En wie wil meewerken aan dit tijdschrift of in het museum e.d., is zoals steeds van harte welkom.”

     
 

30ste verjaardag
Stichting Erfgoed Eisden

Het hele gezelschap vierde mee ...
op 14 december 2013

bestuur erfgoed eisden 30jarig bestaan 2013

De Stichting Erfgoed Eisden viert haar dertigjarige bestaan. In een eerste bijeenkomst werden alle bestuursleden en oud-bestuursleden tijdens een feestelijk diner gevierd. In een terugblik verwees voorzitter Jan Kohlbacher naar de talrijke verwezenlijkingen die de stichting tot stand kon brengen. En dat dit altijd kon gebeuren dankzij de steun van de  vele helpende handen van de bevolking. Van de Open Monumentendag, het tijdschrift Eisden, het Museum van de Mijnwerkerswoning, het Archief- en Documentatiecentrum, de door de eigen gidsen begeleide rondleidingen in de tuinwijk en het museum, e.d. tot de initiatieven voor de bescherming van gebouwen zoals het Regiegebouw, de kunstacademie en de schachttorens, werden vele doelstellingen bereikt. De samenwerking, eerst met Tuinwijk 100 en nu met Tuinwijk 2020, werd en blijft eveneens een groot succes. Al deze vrijwilligers worden gelukkig aangevuld door jonge medewerkers.

We hopen dat meer jongeren geïnteresseerd blijven in het verhaal en de geschiedenis van hun ouders en grootouders.
Personen die graag willen gidsen blijven van harte welkom en worden door ons opgeleid.

     
 

Jan Kohlbacher ontvangt
Ereprijs Jozef Weyns

jan kohlbacher

Op zaterdag 21 september 2013 mocht onze voorzitter een zoveelste 'pluim' opstrijken voor zijn onverdroten inzet voor de lokale geschiedenis in al haar aspecten. Deze keer werd hij onderscheiden met het Eremerk Jozef Weyns. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 'de meest verdienstelijke heemkundige' van Vlaanderen.

Jan deelt prijs ...
"Zonder de onmisbare inzet van de vele medewerkers van de Stichting Erfgoed Eisden, van het Museum van de Mijnwerkerswoning en van het tijdschrift zou dit allemaal niet mogelijk zijn !"

     
 

De film Marina
december 2013
matteo simoni

De film Marina trekt volle zalen in de Belgische en buitenlandse cinema's.

Matteo Simoni vertolkt Rocco Granata in de hoofdrol. Fijn om te weten is dat Matteo de achterkleinzoon én kleinzoon is van 2 Eisdense ex-mijnwerkers Vittorio en Bruno Simoni.

Heel wat scènes werden in Eisden en in het bijzonder in ons Museum van de Mijnwerkerswoning opgenomen.

     
 

Monument - De putmannen
22 april 2012

monument-de putmannen - pollie gregoor

De Putmannen
Zo heet het monument dat op het kerkplein van de Tuinwijk pronkt als eerbetoon aan alle mijnwerkers. Vele duizenden lieten het leven door de stof­longziekte. Vele honderden verongelukten. De 251 namen van mijnwerkers die omkwamen in de mijn van Eisden staan daarom symbool voor alle mijnwerkers, die het leven lieten tijdens of als gevolg van hun werk. Zondag 22 april 2012 werd dit monument, dit gedenkteken, dit kunstwerk waarvoor Pollie Gregoor het sobere ontwerp maakte, ingehuldigd.De Putmannen. Zo heet het monument dat op het kerkplein van de Tuinwijk pronkt als eerbetoon aan alle mijnwerkers. Vele duizenden lieten het leven door de stoflongziekte. Vele honderden verongelukten. De 251 namen van mijnwerkers die omkwamen in de mijn van Eisden staan daarom symbool voor alle mijnwerkers, die het leven lieten tijdens of als gevolg van hun werk. Zondag 22 april 2012 werd dit monument, dit gedenkteken, dit kunstwerk waarvoor Pollie Gregoor het sobere ontwerp maakte, ingehuldigd.

     
  100 JAAR TUINWIJK
4 december 2010:
Start van het jubileumjaarVan harte uitgenodigd


Op 4 december vieren de mijnwerkers St.-Barbara, de beschermheilige van de mijnwerkers en andere gevaarlijke beroepen. Daarom start het jubileumjaar op zaterdag 4 december ter gelegenheid van de jaarlijkse St.-Barbaraviering.

 

     
 

TENTOONSTELLING
Onder en boven

zondag 22 augustus 2010

tentoonstelling onder en boven

Tentoonstelling tijdens de parochiefeesten te Eisden
Foto's over de mijn van Eisden in de St.-Barbarazaal - Kerkplein

     
 

TENTOONSTELLING Breekbaar Verleden

tot en met 25 april

In het Cultureel Centrum Maasmechelen is een  letterlijke fotografische terugblik in het verleden van de Limburgse steenkoolmijnen, mogelijk. Aan de hand van de glazen negatieven, waarop destijds de evolutie van de Limburgse koolmijnindustrie in al zijn verschijningsvormen werd vastgelegd, stelden de medewerkers van de Stuurgroep Breekbaar Verleden een unieke tentoonstelling samen.

breekbaar verleden

Zowel wat de aparte beelden betreft, als de bijzondere manier waarop deze inhoud aan het publiek aangeboden wordt, maakt een bezoek aan deze tentoonstelling meer dan de moeite waard. Als bezoeker kan men als het ware aan "zelfbediening" doen. Met een even eenvoudige als praktische gebruiksaanwijzing kan men elk beeld grondig, van nabij en vooral individueel bekijken. Daarbij werd door de organisatoren, met een  geslaagd expo-onderdeel, er voor gezorgd dat elke bezoeker een inkijk krijgt in de werkwijze van de fotografen, die een eeuw geleden reeds met deze glazen negatieventechnieken werkten.

De medewerkers van de Stichting Erfgoed Eisden konden met hun eigen archiefgegevens meewerken aan de redactie van de bijschriften bij de beelden die in Eisden gemaakt werden.

Zij zullen, dit enkel op voorafgaand verzoek, ook instaan voor de begeleiding van scholen en andere bezoekers, die meer uitleg bij deze tentoonstelling wensen. Voor de scholen kan de link gelegd worden met de schoolfotografie uit die dagen. Toen de leerlingen, onbeweeglijk en strak naar het oog van de lens kijkend, ook op dergelijke glazen negatieven werden vastgelegd.

     
 

PTS PROJECT
Mijnverleden

pts-project

De PTS Eisden werkte een schools project uit rond het mijnverleden. In samenwerking met de Vrienden van het Museum van de Mijnwerkerswoning en de leden van de Stichting Erfgoed Eisden, werden o.m. gedurende twee dagen begeleide bezoeken aan de mijnwerkerscité's, aan het Museum van de Mijnwerkerswoning en aan de voormalige mijnsite, gebracht. De Stichting Erfgoed Eisden nodigde onder haar leden oudmijnwerkers uit om met de leerlingen over hun ondergronds werkverleden van gedachten te wisselen. Na het zien van filmbeelden over dit aparte beroep kwam het tot boeiende verhalen met vele vragen en antwoorden. Jean Claessens, secretaris van de Stichting, en zelf oudmijnwerker, was een van deze gelegenheidssprekers die zijn jong publiek van antwoord diende. 

oud-mijnwerkers

     
 

ASWOENSDAG
17 februari 2010

peerdskeutele pier

Woensdag 17 februari 2010, ASWOENSDAG,14.45 u. worden aan de deur van de Sint Willibrorduskerk Eisden Dorp,  weer de traditionele "pèèrdskeutele" (vastenbroodjes) door "Pèèrdskeutele Pier" aan de kinderen, die hem hun askruisje kunnen laten zien, geschonken. 

Een traditie die meer dan een eeuw geleden zijn oorsprong vond in een overeenkomst tussen boer Pier Ramakers en de Kerkfabriek van de Eisdense Sint Willibrordusparochie. Pier Ramakers pachtte het Kerkelandje van de kerkfabriek. Een akkertje te klein om er pacht voor te eisen. Men vroeg de pachter dan ook als enige jaarlijkse vergoeding, de kinderen van het dorp die hem, op Aswoensdag, hun askruisje op het voorhoofd konden tonen, een krentenbroodje te schenken ""ter grootte van ene paardenkeutel". Pier Ramakers zat op Aswoensdag achter de poort op de binnenkoer van zijn erf met een mand vol krentenbroodjes.

En sinds jaren zit zijn baardige opvolger, met de breedgerande hoed en de zwarte mantel, op zijn klompen op Aswoensdag aan de kerkdeur, om de kinderen na de Aswoensdagmis (begin 14 u.) hun "pèèrdskeutel" te schenken. De Stichting Erfgoed Eisden onderhoudt en bekostigt deze traditie.

Nadien start in de zaal van de fanfare, aan het Vrijthof, het Malbrookproces van de Eisdense carnavalvereniging van Eisder Geis tot Bosbeir.

   
  100.000ste bezoeker op ...
14 februari 2010

Museum van de Mijnwerkerswoning

loting-100000 bezoeker cadeau 100000ste bezoeker

100.000 bezoeker museum

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van oma Fam. Jacobs Frans-Arlette Stoffels en de Gezinsbondactie ‘Krokuskriebels’ bracht de familie een bezoek aan het Museum van de Mijnwerkerswoning.

De 100.000ste bezoeker werd bij middel van lottrekking bepaald onder de
zes aanwezige kinderen. Zij mochten een geschenk in ontvangst nemen van Schepen van Toerisme de heer Erik Kortleven en voorzitter Jan Kohlbacher van Stichting Erfgoed Eisden.

De 100.000ste bezoeker is de 10-jarige Anne Tilmans, Rijksweg 535 Dilsen.

Anne is het meisje in het midden met de blauwe sjaal.

     
  Open Monumentendag
13 september 09

Prijswinnaars VRT2

prijswinnaars vrt2

In het kader van de Open Monumentendag, die volgende zondag plaatsvindt kregen de laureaten van VRT2, als bijzondere prijs een voorproefje aangeboden.
Na minister G. Bourgeois die het Maasmechelse programma verleden week bezocht, begeleidden de leden van het Maasmechelse OMD comité deze prijswinnaars langs de vier monumenten die op 13 september voor het publiek opengesteld worden.

     
 

Parochiefeest
23 augustus 2009

EEN NIET TE MISSEN PREMIERE !

parochiefeest

Een programmaonderdeel van dit parochiefeest zal jullie zeker bijzonder interesseren:
" Honderd jaar cité in duizend beelden".

Want 100 jaar geleden startte de bouw van de eerste woningen van de cité. De onbewoonde heide, de eerste bouwwerf van de cité en de koolmijn, zijn onze eerste beelden.
En dan wordt het hele verhaal van foto naar foto, van beeld tot beeld, verteld. Van de noodkerk tot de bouw van de Sint Barbarakerk, van de bekisting van schachtbok 1 tot de aanleg van de Kiezelkuil....
En deze eerder zakelijke zwart-wit beelden krijgen bijzondere kleuren door de beelden van mensen, schoolfoto's, mijnwerkers, citébewoners, feestende mensen en treurende groepen, voetballers, de migrantenverenigingen en hun bijzondere feesten...
Kortom een letterlijk en figuurlijk "beeldrijke geschiedenis" van de cité die in 2011 het feit mag vieren dat in 1911 de eerste familie een citéwoning betrok...
Voor het eerst worden deze beelden zo vertoond.
Dus ... echt een première om niet te missen.

Voor deze doorlopende projectie kan iedereen gratis terecht
in de feestzaal Casino
op zondag 23 augustus, vanaf 14 uur

parochiefeest-eisden-tuinwijk

De medewerkers van de Stichting Erfgoed Eisden en de Vrienden van het Museum van de Mijnwerkerswoning staan klaar om tijdens de projectie uw vragen te beantwoorden.

     
  Flor Vanloffeld
ere-ondervoorzitter
   


Leden van de redactie van ons tijdschrift “Eisden” overhandigden het 100ste nummer aan ere-ondervoorzitter Flor Vanloffeld. Die 25 jaar geleden mede aan de basis lag en van de oprichting van de Stichting Erfgoed Eisden en van de uitgave van het tijschrift Eisden

     
 


28 december 2008

Feestelijke brunch

   


Op de feestdag van de Onnozele Kinderen werd in zaal Casino een feestelijke brunch aangeboden aan de medewerkers van de Stichting Erfgoed Eisden. Wij benutten dit historisch moment uiteraard om enkele“ mensen van het eerste uur” netjes op een rij op foto vast te leggen:
van links naar rechts: Jan Kohlbacher, Lots Decsi, Pierre Janssen,
Pollie Gregoor, Jos Miscoria.

   

   
   


De aanwezige redactieleden : van links Martin Klingels,Marie Jeanne Brabants, Jan Kohlbacher, Roosje Chini, Jackie Martens, Robert Dexters, Pierre Kelleners. Ulli Kohlbacher en Jean Ramakers waren verontschuldigd.

     
   
   


Tijdens de verjaardagsbrunch schetste voorzitter Jan Kohlbacher de geschiedenis van het tijdschrift Eisden. Hij deed ook een nieuwe oproep voor nieuwe medewerkers. Hij noemde de functies van voorzitter en secretaris als “echt vacant”.

     
  Donderdag
4 december 2008
Feest van Sint Barbara

De Stichting Erfgoed Eisden organiseert, in samenwerking met de parochiale verenigingen, op donderdag 4 december 2008, de traditionele Sint Barbaraviering.
Om 10 u. begint de eucharistieviering in de Sint Barbarakerk van Eisden Cité.
Na de mis volgt dan de traditionele receptie in de Casinofeestzaal. Iedereen krijgt van de organisatoren het klassieke “ natje en droogje” aangeboden.

     
  Thema voeding

Jan Kolbacher vertelt over het voedsel tijdens de oorlog

De Stichting Erfgoed Eisden stelt zijn medewerlers ook ter beschikking van de Maasmechelse scholen. In het project "Voeding" van de Basisschool De Dreef in Leut was er ruimte voorzien voor het thema "Eten in oorlogstijd". Jan Kohlbacher vertelde aan de leerlingen van de 2de en 3de graad hoe de kinderen tijdens de oorlog met voeding moesten omgaan. Met documenten, van rantsoeneringszegels tot opstellen uit die tijd over de schoolkoek, en affiches en foto's, illustreerde hij de verhalen. De leerlingen zelf toonden zich uitstekend voorbereid, zodat het fijne lessen werden.

     
  Ons tijdschrift 1 Honderdste nummer

In december verschijnt het 4de nummer van de 25ste jaargang van het tijdschrift Eisden. Meteen het honderdste nummer van een publicatie waarvan, bij de start, ons “geen lang leven” voorspeld werd.
Dit sombere vooruitzicht hebben we dus met glans gelogenstraft.
Uit de gevarieerde inhoud van dit jubileumnummer kunnen onze lezers weer kiezen uit de rubrieken “Honderd jaar geleden”, uit de mijnwerkersverhalen waarin ditmaal de bedienden van de mijn aan bod komen en zestig jaar geleden vond een ophefmakende voetbaltransfer plaats: Pierke Simons ging van Eisden Sport naar Tilleur. En dan bij de 90ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog: Eisden, Leut en Meeswijk in die oorlog. We vonden langs twee ver uiteenlopen wegen ...Sint Barbara-te-paard! ..enz.

     
  Ons tijdschrift 2 Waar zijn de nieuwe medewerkers ... ?

Bij het honderdste nummer van ons tijdschrift ook een bedenking. Onze redactie wordt, gelukkig, ook elk jaar een jaar ouder. We kijken dus uit naar nieuwe medewerkers.
Het mogen jongeren zijn. Maar het is geen voorwaarde. Wij zoeken mensen die in de lokale geschiedenis geïnteresseerd zijn. En dit terrein heeft zoveel mogelijkheden. Van stamboomonderzoek naar de geschiedenis van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, van het mijnverleden naar de volkskundige tradities, van de natuur tot haar detailbeschrijvingen in het dialect...

Geloof ons: het is een boeiende activiteit. Aarzel dus niet om eens kennis te komen maken.
Het telefoonnummer van de redactie is nog steeds:
089 764575.

     
  Proficiat ! Goede pappenheimers

Anne Kohlbacher, onze voormalige Stichtingsecretaris en nu medewerkster, slaagde er in, met haar partner Carl Desmyter, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen,van de strategische VRT -quiz de Pappenheimers, te winnen. Proficiat !

     
  Tom Gendera ...

neemt afscheid van de Culturele raad

Onze medewerker Tom Gendera nam afscheid van de gemeentelijke culturele raad. Hij was bijna dertig jaar voorzitter van dit orgaan. Tijdens een viering in het Cultureel centrum werden zijn verdiensten door Manette Bambust en Gerda Wevers nog eens onderlijnd. Als voormalig mijnwerker van Poolse origine, werkte hij zich met veel inzet en zelfstudie op tot een bekwame figuur op cultureel vlak. Zijn samenwerking met schepen Jef Ramakers en diens opvolgers, mevrouw Bambust en secretaris Hub Bronneberg, leverde verschillende vormen van geslaagde inrichtingen op. Zo lag hij mede aan de basis van het puntensysteem voor de culturele verenigingen. Hij was ook altijd een fervente verdediger van de subsidiëring van deze verenigingen. De eens zo succesvolle info- en hobbybeurzen droegen ook zijn stempel. Samen met de staf en het secretariaat van het Cultureel Centrum werkte hij werkingsplannen uit zodat de verenigingen met hun activiteiten in dit centrum onderdak vonden. Voor al deze geslaagde initiatieven en zijn grote inzet, werd hij dan ook verdiend gevierd. De leden van onze stichting en van het museum woonden deze afscheidsviering bij. De gevierde verzekerde ons dat hij voor ons even actief zal blijven.

     
  verslag

Open Monumentendag


De open gestelde monumenten kregen weer veel volk over de vloer.
Een van de activiteiten van de Open Monumentendag in Maasmechelen was de tentoonstelling van de tekeningen en plannen die nooit gebouwd werden. In de Kunstacademie. Nooit eerder kregen de talrijke inwoners van de cité zo een rijk geïllustreerd beeld van hoeveel rijker het eigen bouwkundig erfgoed had kunnen zijn...indien men gespaard was gebleven van de kolencrisis.

Open Monumentendag Junior,
eveneens
een organisatie van de Stichting Erfgoed Eisden, kreeg te Maasmechelen weer een dubbele toepassing. In de kunstacademie werden ze, in de afdeling keramiek, actief met klei. En in een van de schildersateliers leefden ze zich met verf en penselen uit.Een tweede activiteit vond plaats in het Museum van de Mijnwerkerswoning waar kinderen aan de hand van de opdrachtenlijsten het gebouw van binnen en buiten leerden ontdekken.
Aan de Maasmechelse OMD Junior namen 4 Maasmechelse basisscholen deel met 11 klassen

     
 

zondag
14 september

OPEN MONUMENTENDAG : voor de 20ste maal in Maasmechelen

De leden van de Stichting Erfgoed Eisden staan ook dit jaar weer in voor de organisatie van de OPEN MONUMENTENDAG in Maasmechelen.
Met vier monumenten komen zij op ZONDAG 14 SEPTEMBER tussen 10 en 18 uur tegemoet aan het jaarthema “Gebouwen van de 20ste eeuw”.
Elk uur kan men met een gids van de Stichting Erfgoed Eisden volgende gebouwen bezoeken : het H. Hart Instituut, het Museum van de Mijnwerkerswoning, de Gemeentelijke Kunstacademie en de Sint Barbarakerk. (Let op : dit laatste monument is pas vanaf 13 u. toegankelijk)

“WAT ZOU INDIEN...?”
Ook dit jaar weer heeft onze stichting, naast het programma van de Open Monumentendag, een aparte activiteit : nl. de tentoonstelling “Wat zou indien...?”
in de gemeentelijke kunstacademie, het oudste gebouw op de voormalige mijnsite.

Deze tentoonstelling belicht gebouwen die tussen 1920 en 1950 door de mijnmaatschappij Limburg Maas gepland werden.
De architecten in dienst van bouwheer Evence Coppée ontwierpen sportcomplexen, kerken, pleinen, zwembaden en andere gebouwen voor publieke functies. Gebouwen die enerzijds moesten bijdragen tot het prestige van de mijnmaatschappij en die anderzijds voor een betere levenskwaliteit in de cité’s moesten zorgen. Op deze manier wilde men arbeiders, bedienden en ingenieurs, ieder met zijn ervaring en arbeidsinzet, sterker aan het bedrijf binden.
Sommige gebouwen bleven in de ruwbouw steken, andere werden nooit gebouwd, omwille van politieke en economische oorzaken zoals de oorlogen, de beruchte kolencrisissen, e.d.
Aan de hand van prachtige tekeningen in vogelperspectief, plannen en maquettes uit het archief van de Stichting Erfgoed Eisden wordt een verrassend overzicht samengesteld van een bouwkundig patrimonium zoals het nooit te zien was.

Actuele problematiek !
De tentoonstelling maakt zelfs rechtstreekse verbanden met de Maasmechelse actualiteit zichtbaar.

Eerst is er de gecontesteerde sluiting van het openluchtzwembad. Gepland en gebouwd door de mijnmaatschappij bleef het in de ruwbouwfase steken. Later werd de gemeente Eisden eigenaar van de binnen- en buitenbaden, kinder- en peuterbaden die in ruwbeton onafgewerkt waren blijven liggen. Na sloop van een groot gedeelte bleven enkel het buitenbad en het kinderbad behouden. Het geheel werd afgewerkt en was tot deze zomer het openluchtzwembad van de gemeente Maasmechelen. Hoe het oorspronkelijke plan er uitzag, welke enorme accommodatie voorzien werd enz. wordt op deze tentoonstelling duidelijk.

Ook het enige publieke gebouw dat na de Tweede Wereldoorlog in de cité gebouwd werd, “de Regie “, staat nu weer ter discussie.
Eminente deskundigen, waaronder professor André Loeckx, hoofd van het departement architectuur van de Leuvense Universiteit, pleitten in diverse studies voor het behoud van dit gebouw met een nieuwe publieke functie.
Vandaag dreigt de sloop…
De citébevolking hangt echter emotioneel sterk aan dit gebouw. Het was hun "gemeentehuis". Op dit moment huist de jeugdvereniging “Chiro”er nog.
Hoe dit gebouw er had moeten uitzien, indien men het had afgewerkt, wordt op deze tentoonstelling eveneens duidelijk.

     
  zo. 31 augustus

studiereis gidsen en medewerkers

De leden van de Stichting Erfgoed Eisden en de medewerkers van het Museum van de Mijnwerkerswoning bezochten de museummijn van Blegny. Onder de leiding van de uit Eisden afkomstige gids, Edju Wierszba, maakten velen onder hen voor de eerstemaal kennis met de ondergrond van een steenkoolmijn. De uitstekende gids zorgde er voor dat zij ook een brokje echte ondergrondse sfeer, van door perslucht aangedreven boren en afbouwhamers tot de lage en sterk hellende pijlers, konden ondergaan.

Tot het programma van deze uitstap behoorde ook een treinrit over het in Nederland beruchte "miljoenenlijntje". Ooit voor de Nederlands Limburgse kolenindustrie aangelegd, bleek deze verbinding later niet alleen verlieslatend, maar ook overbodig. Nu kon de groep in een ouderwetse wagon van dit treinstel, de reuk en rook van de stoomlocomotief letterlijk snuiven... Van Simpelveld ging het door het Zuid Limburgse heuvelland naar Valkenburg.

     
 

24 augustus

tentoonstelling Russisch Kamp tijdens de parochiefeesten - Eisden


   
   
     
    Ook ditmaal werd de tentoonstelling over het Russisch Kamp een trefpunt van voormalige bewoners. Herhaalde malen gepaard met veel emoties werden bij foto's, bewonerslijsten en maquettes, herinneringen opgehaald."
     
 

Aldeneik kunstroute

fantasma 08
van zondag 20 juli
tot zondag
28 september

 

 


hedendaagse kunst in de maasmeander

     
   

roosje chini & pollie gregoor
met gezamenlijk projekt "stille getuigen"

http://www.elementum.be/

 

 

 
  Zaterdag
14 juni 2008

GIDSEN OP STUDIEREIS NAAR BRUSSEL

De medewerkers van onze Stichting en van het Museum bezochten de Nationale tuinen van Meise en maakten, onder de leiding van Valere Hermans, een van onze eigen gidsen, op een aparte manier kennis met de geschiedenis van Brussel. Hij illustreerde dit historisch verleden voor onze leden aan de hand van een wandeling langs de Brusselse fonteinen

     
  Zondag
23 mei 2008

SLUITING POSTKANTOOR EISDEN

Vrijdag 23 mei 2008, 17 u. Het ogenblik van de allerlaatste verrichting in het postkantoor Eisden 1. De leden van de Stichting Erfgoed Eisden waren aanwezig met de aparte postzegel die ze lieten aanmaken. Voor deze zegel en de laatste dagafstempeling waren de filatelisten van Orval-Maasmechelen ook aanwezig. Voor de grote toegangsdeur definitief gesloten werd poseerden de leden van de Stichting, met de leden van Orval en de laatste verantwoordelijken van dit kantoor voor de herinneringsfoto. Na 78 jaar verdween ook het laatste Eisdense postkantoor...

     
  Zondag
13 april 2008
ERFGOEDDAG…
… in het MUSEUM VAN DE MIJNWERKERSWONING


Van 10 tot 18 u. kan men, onder begeleiding van de gidsen van de Stichting Erfgoed Eisden, in het Museum van de Mijnwerkerswoning Eisden ronddwalen. Men dompelt je onder in 'het leven van de mijnwerker en zijn gezin'. Gezinnen of individuele bezoekers kunnen meedoen aan een wedstrijd. Men kn een formulier bekomen en een vraag oplossen waarvan het antwoord alleen in het museum te vinden is. Deelnemers moeten minstens twee vragen beantwoorden om kans te maken op de grote verrassing.

…en in de oudste CITE

Om 14 uur vertrekt een uitvoerige Citéwandeling. Als het ware de buitenkant zien, de architectuur en de urbanisatie bekijken tegen de achtergrond van het sociaal-historische verhaal van het mogen-moeten-kunnen in deze vorm van het georganiseerde wonen in dienst van een mijnmaatschappij.
Iedereen mag gratis aan deze boeiende geleide tocht door het verleden en de toekomst van de oudste mijncité deelnemen. We vertrekken om 14 u. op het grote plein voor de Sint Barbarakerk.
     
  OPROEP 1

KINDEREN WILLEN WETEN HOE EN WAARMEE, WAAR EN WANNEER OMA EN OPA SPEELDEN...De Vrienden van het Museum van de Mijnwerkerswoning Eisden werken aan een nieuwe, maar belangrijke uitbouw van de museumcollectie.
Nu bezoeken talrijke kinderen, in schools verband of in begeleiding van hun ouders en grootouders, ons museum.
Het zijn voor hen echte ontdekkingstochten in het tastbare verleden van hun ouders en grootouders. Het zijn bezoeken die hen boeien. Onze gidsen krijgen altijd fijne en spontane reacties van deze jonge bezoekers. En in het gastenboek vormen hun meningen een dankbare bloemlezing voor onze medewerkers.
Een reeks vragen over de kinderen en hun leven in de tijd van oma en opa worden ook altijd beantwoord.
Wij wilden echter ook ruimte voorzien voor een kleine tocht door de jeugd van hun ouders en grootouders. En wat is dan dankbaarder dan het speelgoed te tonen waarmee men destijds speelde.
Niet alleen de stukken die men kocht en cadeau gaf. Ook het speelgoed dat vader, broer of oom zelf maakten. De katapult, de tol, het pistool uit luciferdoosjes en elastiekjes gebouwd, de blaaspijp of fluit die we van de vliertakken maakten.
Met deze dingen kunnen we voor hen ook de sluier lichten over een tijd en levenswijze zonder computerspelen, televisie en andere elektronische en digitale. Waarin kinderen zelf spelattributen zelf maakten. Over een tijd dat de spellen seizoensgebonden waren. En men nog op straat en in het bos kon spelen...
En voor deze uitbreiding van ons museumaanbod zoeken we oud speelgoed, oude gezelschapsspelletjes, oude boekjes e.d. Maar we rekenen ook op voorstellen van U allen. Ideeën van uit Uw jeugdherinneringen over de spelletjes die vroeger gespeeld werden. De Liedjes en versjes die er bij gezongen en gezegd werden..
Over het speelgoed dat jullie vroeger kregen of dat vader of grootvader maakten. En de poppen van stof die de moeders naaiden..?
Het zal voor onze jeugd de kijk op het verleden van hun ouders en grootouders zeker intenser maken en verruimen.
En ook hiervoor rekenen wij op Uw medewerking.

     
  OPROEP 2

LENTESCHOONMAAK ...

Volgt U de lokroep van de lente, en ….ruimt U op ?
Zeg niet: dit zullen ze wel hebben…?
U weet het: ieder beeld, doodsprentje, affiche, foto, wenskaart, communieprentje, ansichtkaart, spotprent of kalender… Dat schoolboek, dat schrift of het album waarin we de prentjes van de chocolade Jacques of Kwatta, in bewaarden. Elk voorwerp, huisraad, beeldje, wandprent, speelgoed of gezelschapspel… Het kunnen evenveel waardevolle aanvullingen zijn voor onze museumcollectie en ons archief- en documentatiecentrum.
U zelf, uw kinderen en kleinkinderen, kunnen, zoals reeds velen deden, hieraan gewoon plezier beleven of het als bronnen van informatie- en inspiratie raadplegen.
Al deze dingen die voor anderen misschien geen waarde hebben krijgen binnen de muren van het museum en het archief –en documentatiecentrum een echte herwaardering.
Daarom… Denk weer even aan ons…?
Een seintje aan een van onze medewerkers volstaat. We komen het graag halen.

     
    DANK U WEL en MERCI !
     
   

Onze Stichting en het museum ontvingen weer talrijke voorwerpen, huisraad, wanddoeken, boeken, oude kranten en weekbladen, doodsprentjes en zichtkaarten, foto’s en andere persoonlijke documenten als schenkingen.

Het zijn weer evenveel verrijkingen voor de museumcollectie en voor het archief- en documentatiecentrum.

U kent onze leuze: wanneer u koekjesdozen, schoendozen en oude laden opruimt, uw zolder leeg haalt…. Denk aan ons. Een seintje volstaat, we komen het afhalen en blijven erkentelijke en tot een wederdienst bereid.

En vergeet a.u.b. niet uw naam te vermelden indien u een schenking in het museum afgeeft.

     
  6 februari 2008 ASWOENSDAG in EISDEN
     
 

 

Carnaval en Malbrook verbranden en Pèèrdskeutele Pier

Tijdens de komende carnavaldagen krijgen twee volkskundige tradities weer hun plaats te Eisden Dorp.
Twee gewoonten die met het beëindigen van de “zotte en vette dagen” en het begin van de “karige tijden” te maken hebben.


Op Aswoensdag richt de Stichting Erfgoed Eisden de bedeling van de vastenbroodjes in. In Eisden en omgeving beter gekend onder de volkskundige benaming “Pèèrdskeutele Pier”. Deze Eisdense figuur deelt na de Aswoensdagmis, aan de kerkdeur, de “pèèrdskeutel” uit aan de kerkgangers. Ooit was dit de pacht voor het Kerkelandje. Pier Ramakers moest in ruil voor een jaarlijkse pacht de kinderen die hun askruisje konden laten zien een krentenbroodje schenken, “so groot al eenen pèèrdskeutel”.
Na deze mis en de bedeling vindt dan een andere oude gewoonte plaats in de zaal van de Harmonie Vrij Vooruit. De carnavalsvereniging Van Eisden Geis tot Bosbeir organiseert er het jaarlijkse Malbrook- proces. De rechtbank zal luisteren naar het betoog van de openbare aanklager, die Malbrook zal beschuldigen van alles wat er verkeerd liep tijdens het voorbije jaar. Dan krijgt Malbrooks’ advocaat het woord waarna de rechter de boosdoener tot de brandstapel zal veroordelen.De verbranding is een verwijzing naar de winterverbranding en van de verbranding van Carnaval zoals dit meer dan tachtig jaar geleden te Eisden al plaatsvond toen de gastarbeiders met deze eigen traditie hier aanknoopten.
Hoe uiteenlopend van opzet ook, toch hebben beide tradities een oud onderling verband. Uit het Eisdense verleden blijkt dat de achtergronden van beide volkse vieringen gemeenschappelijke Eisdense wortels hebben.

ASWOENSDAG 06 februari 2008

14. u. Aswoensdagviering in de Sint Willibrorduskerk na de mis uitdeling van de vastenbroodjes door Pèèrdskeutele Pier

15 u. Hiéringe Biète en Malbrookproces in de zaal Vrij Vooruit gevolgd door de verbranding van Malbrook op het Vrijthof.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om beide traditionele vieringen bij te wonen.

Informatie: 089 76 45 75